Designprojekt sökes vår/sommar 2020

Har du ett nybyggt hus och undrar hur du ska få till en mysig trädgård eller en äldre trädgård som behöver en ny struktur? Nu har du möjlighet att få ett komplett designförslag, helt enligt dina önskemål, till ett mycket förmånligt pris! Designprojektet utgör avslutningen på min utbildning till trädgårdsarkitekt. Projektet ska omfatta nyanläggning eller omfattande renovering av befintlig trädgård. Det innebär bland annat ny struktur, nya hårdgjorda ytor (exempelvis gångar och uteplatser) samt nya planteringar. En riktlinje för budget bör vara ca 250 000-500 000 kr beroende på trädgårdens omfattning och dina val. Anläggning av den nya trädgården bör vara planerat att ske inom ca ett år. Examensprojektet är tänkt att genomföras under vår/sommar 2020 och beräknas ta ca 3 månader.

Projektet utföres till ett fast pris om 10 000 kr inklusive moms, vilket faktureras vid leverans av färdiga skisser. I priset ingår preliminärt:

 • Hembesök
 • Offert
 • Avstämning första skiss/er
 • Avstämning illustrationsplan svartvitt
 • Slutlig skalenlig illustrationsplan i färg
 • Textbeskrivning av förslaget
 • Växtlista
 • Belysningsplan
 • Planteringsplan
 • Markplaneringsplan
 • Materiallista
 • Perspektivskiss
 • Sektion eller elevation
 • Skötselplan
 • Hembesök med presentation av materialet
 • Jag finns tillgänglig för frågor vid anläggning

Observera att antalet dokument kan justeras något beroende på projektets art och omfattning. Det specificeras i offerten. Vid leverans erhålls dokument färdiga att ge till en anläggare som du som kund själv tar kontakt med. Mer Form förbehåller sig rätten att publicera före- och efterfoton på projektet.

Har du en trädgård som kan passa som examensprojekt eller några frågor kontakta mig på susanne@merform.se eller 070-424 87 10.