Varmt välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller vill boka ett kostnadsfritt hembesök i Stockholmsområdet. Om du efter hembesöket är intresserad av att gå vidare skickar jag en offert med fast pris och du bestämmer om du vill anlita mig. Välj mellan lilla och stora designpaketet eller att få en skräddarsydd offert. Vänligen notera att hembesöket kräver förberedelser från kundens sida och att hembesöket inte omfattar rådgivning utan endast att jag lyssnar på era önskemål och behov. Mer information om kundens förberedelser finns under rubriken Process lilla designpaketet på sidan Tjänster. Företaget har F-skattesedel.

 

Mejl:  kontakt@merform.se

Telefon: 070-424 87 10

Adress:

Mer Form

Forntidsvägen 8

187 62 Täby

Personuppgiftshantering
Företaget lagrar de personuppgifter som lämnas till företaget av potentiella och befintliga kunder samt leverantörer. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för uppdragets utförande, framtida kontakter och hantering av betalning. Den rättsliga grunden för lagringen är samtycke, förutom avseende de kontaktuppgifter som krävs för att ingå avtal eller då lagring krävs enligt lag. Syftet med lagringen av uppgifterna är att kunna fullgöra företagets åtaganden, upprätthålla kontakten, möjliggöra framtida marknadsföring och fullgöra lagkrav.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Företaget lämnar inte ut uppgifterna till någon annan annat än då de ska utföra tjänster för företagets räkning eller om det krävs enligt lag. Uppgifterna kan komma att sparas i ett land utanför EU. Du har rätt att få ut de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på nedanstående adress eller via vår hemsida www.merform.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är Holmlund Design AB, Forntidsvägen 8, 187 62 Täby, organisationsnummer 556407-0448.