Hur ser dina behov och önskemål ut? Mer Form hjälper dig att planera både små eller stora förändringar och tillsammans finner vi den bästa lösningen för din trädgård. Välj mellan lilla och stora designpaketet eller få en skräddarsydd offert. För en mer detaljerad beskrivning av vad som ingår och hur processen går till se Process lilla respektive stora designpaketet längre ner.

Lilla designpaketet

I lilla designpaketet ingår:

 • Hembesök
 • Avstämning första skiss/er
 • Slutlig skalenlig strukturskiss i svartvitt
 • Textbeskrivning av förslaget
 • Lista på några nyckelväxter

Från 8 000 kr ink. moms.

 Tilläggtjänster

 • Belysningsplan 1 000 kr ink. moms
 • Inmätning av befintlig tomt à 750 kr/timme ink. moms

Observera att fullständigt växtförslag inte ingår, endast några nyckelväxter.

Lilla designpaketet fokuserar på form och funktion. Det passar exempelvis er som själva har kunskap om växter och deras placering men har svårt att få till strukturen. Det är också en bra start för nybyggare som kanske vill vänta med detaljplaneringen till ett senare skede.

Stora designpaketet

I stora designpaketet ingår:

 • Hembesök
 • Avstämning första skiss/er
 • Slutlig skalenlig illustrationsplan i färg
 • Textbeskrivning av förslaget
 • Växtlista
 • Belysningsplan
 • Skötselplan

Från 17 000 kr ink. moms.

Tilläggstjänster

 • Mark- och planteringsplan 2 000 kr ink. moms
 • Inmätning av befintlig tomt à 750 kr/timme ink. moms

Det stora designpaketet är för den som vill ha en komplett plan att arbeta efter där alla detaljer finns inritade. Om planen ska lämnas till anläggare rekommenderas tilläggstjänsten mark- och planteringsplan.                                                                                           

 

Process lilla designpaketet

1. Kundens förberedelser

Inför hembesöket fyller ni i checklistan och tar fram en skalenlig tomtkarta över trädgården i skala 1:100 eller 1:200. Utgå från fastighetens situationsplan. En sådan kan beställas från kommunens kart- och mätavdelning eller från lantmäterimyndigheten. Komplettera situationsplanen med befintliga konstruktioner, byggnader, ytor och växtlighet som ni önskar behålla. Se exempel på tomtkarta härOm ni önskar hjälp med att ta fram detta kan jag mäta in tomten och den befintliga strukturen mot en kostnad på 750 kr/timme. Både checklista och tomtkarta kommer att vara er till nytta oavsett om ni väljer att gå vidare med mig. Ta också gärna fram bilder som ni inspireras av.

2. Hembesök

Jag kommer hem till er och vi går tillsammans igenom era behov och önskemål samt platsens förutsättningar under ca 1-2 timmar. I samband med detta går vi också igenom checklistan och ser över tomtkartan. Hembesöket är kostnadsfritt och vill ni efter mötet gå vidare så återkommer jag med en skriftlig offert. Observera att det vid detta tillfälle inte handlar om rådgivning utan jag lyssnar endast på önskemål.

3. Offert skickas till er för godkännande.

4. Avstämning första skiss/er

Jag skickar över ett första utkast digitalt av tomtens struktur och funktioner för att stämma av att jag är på rätt väg och inhämta era tankar.

5. Slutlig leverans

Skalenlig strukturskiss i svartvitt, text som beskriver förslaget och lista över nyckelväxter levereras digitalt och per besök/post. Skissen visar trädgårdens övergripande struktur med träd, häckar, gångar, uteplatser, planteringarnas placering och ev. byggda konstruktioner. Med nyckelväxter avses viktiga träd och buskar. Om så önskas, levereras skissen med ytterligare ett hembesök där materialet presenteras.

6. Tillägg belysningsplan

Om ni valt tilläggstjänsten belysningsplan levereras den i samband med den slutliga leveransen. Belysningsplanen visar belysningens placering, typ och effekt. Det är en stor fördel att redan från början ha en plan för belysningen. Anläggaren kan då förbereda för eldragning, vilket förenklar installation av belysning.

Process stora designpaketet

Steg 1-4 se Process lilla designpaketet 

5. Avstämning illustrationsplan svartvitt

En sista avstämning för att inhämta era synpunkter innan illustrationsplanen färdigställs och färgläggs.

6. Slutlig leverans

Illustrationsplan Färglagd trädgårdsritning med en detaljerad bild av trädgårdens ingående detaljer i skala. Samtliga funktioner finns inritade, liksom ett komplett växtförslag.

Växtlista Lista över samtliga föreslagna växter med svenskt och vetenskapligt namn samt kod som återfinns på illustrationsplanen. 

Belysningsplan Ritning över belysningens placering och typ. Det är bra att redan från början ha en plan för trädgårdens belysning. Då kan anläggaren eller kunden själv förbereda tomrör för kommande eldragning, vilket förenklar installation av belysning väsentligt. Vid större projekt tar jag också med en erfaren belysningskonsult på hembesök. Den tjänsten kostar inget extra.

Skötselplan (exempel) Kortfattad beskrivning av hur trädgården och dess växter ska skötas.

Övriga skisser Vid behov ingår också andra skisser, exempelvis principskisser av byggda konstruktioner som spaljé och pergola, perspektivskiss för att tydliggöra någon detalj eller sektionsskiss för att visa trädgården i genomskärning.

Leverans sker digitalt och med ytterligare ett besök där materialet presenteras. (Alternativt leverans endast digitalt och per post om kunden önskar det.)

7. Tillägg mark- och planteringsplan (exempel)

Om ni valt tilläggstjänsten mark- och planteringsplan levereras detta med illustrationsplanen. Markplaneringsplanen visar i detalj hur trädgårdens hårdgjorda ytor, gångar, kanter och växtbäddar är tänkta att se ut. Planteringsplanen visar var och hur växterna ska planteras, hur många växter det är av respektive sort och på vilket avstånd de ska planteras. Båda ritningarna är svartvita och ger ett tydligt underlag för en anläggare.